Regulaminy

Numer rachunku bankowego

na który należy wpłacać składki członkowskie, w wysokości ustalonej w regulaminie sekcji:

Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych

22 1020 2892 0000 5202 0750 5433
PKO BP S.A.

w tytule proszę wpisać:
imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę sekcji sportowej, oraz miesiąc za który jest składka.

Formularz zapisu do sekcji

Ja niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie / mego podopiecznego na członka zwyczajnego sekcji sportowej organizowanej przez Fundację Centrum Inicjatyw Sportowych z siedzibą przy al. Maraszłka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków

Dane osobowe (zawodnik sekcji):

Adres:
Administratorem w/w danych osobowych jest Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych z siedzibą w Krakowie przy al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: mkr@halacracovii.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, dotyczącej korzystania z oferowanych przez nas usług i zajęć sportowych, w tym także w celu realizacji obowiązków księgowo – rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach sportowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na naszej stronie www.halacracovii.pl w zakładce „kontakt”.

Wyrażam zgodę na wysyłanie do mnie drogą elektroniczną na mój adres e-mail informacji organizacyjnych, dotyczących zajęć, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Wyrażam zgodę na udostępnienie w/w danych osobowych partnerom administratora danych celem przedstawienia sprawozdań z działalności sportowej.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, w tym informacji dotyczących ofert zajęć sportowych oraz innych realizowanych przez nas przedsięwzięć. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* utrwalonego podczas odbywających się zajęć sportowych, przez Administratora danych osobowych, tj. Fundację Centrum Inicjatyw Sportowych, w celu promocji jego działalności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii dotyczących stanu mojego zdrowia/ stanu zdrowia mojego dziecka* w celu bezpiecznego udziału w zajęciach organizowanych przez Administratora – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.