FUNDACJA CENTRUM INICJATYW SPORTOWYCH ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA SPONSORA TYTULARNEGO HALI 100-LECIA KS CRACOVIA 1906 WRAZ Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OgłoszeniePDF
RegulaminPDF
Załącznik nr 1PDF, DOCX
Załącznik nr 2PDF, DOCX

Prezentacja obiektuPDF

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2024 o godzinie 14:00.

Oferta powinna zostać przesłana w formie papierowej na adres: al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków (pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego), lub w formie elektronicznej na adres oferty@halacracovii.pl

W razie dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@halacracovii.pl.