Ogłoszenia

Projekt „Sięgnijmy po medale – Los Angeles 2028”

Przypadło nam w zaszczycie poinformowanie państwa o nawiązaniu współpracy z PKN ORLEN w obszarze realizacji projektu pt. „Sięgnijmy po medale – Los Angeles 2028”. W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu aktywizację sportową osób z niepełnosprawnościami a tym samym poprawę potencjału sportowego Polski w dyscyplinach Paraolimpijskich.

Pierwszy turniej goallbala w ramach projektu zostanie rozegrany w dniach 27-29.05.2022. Kolejne to turniej tenisa stołowego oraz koszykówki na wózkach.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt