Zapraszamy do udziału dzieci w wieku 5 - 17 lat w letnich półkoloniach integracyjnych! Udział dzieci jest całkowicie bezpłatny. Aby dziecko mogło wziąć udział w półkolonii należy wysłać zgłoszenie poprzez formularz poniżej. Rodzice zakwalifikowanych dzieci dostaną informację zwrotną na maila podanego w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. W kolejnych turnusach pierwszeństwo mają dzieci, które wcześniej nie brały udziału w naszej półkolonii. Dzieci na czas trwania półkolonii zostaną objęte ubezpieczeniem NWW.

Półkolonia odbędzie się w Hali 100-lecia KS Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy

al. Focha 40, w Krakowie (przy błoniach). Przy hali jest duży parking z którego można skorzystać w trakcie przywożenia i odbierania dzieci.

W sierpniu 2022 zrealizujemy aż 4 turnusy. Każdy turnus trwa od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00 (wyjątkiem jest trzeci turnus - trwa od 16 do 19 sierpnia).

Program półkolonii jest bardzo atrakcyjny i różnorodny. Będzie wspólna gimnastyka, zajęcia artystyczne, gry i zabawy dla najmłodszych, zajęcia sportowe, warsztaty psychologiczne, i wycieczki. Codziennie będziemy się uczyć i dobrze bawić! Uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie oraz obiad. Zajęcia będą się odbywały w hali, a przy ładnej pogodzie także na świeżym powietrzu.

Informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka:

  • Prosimy dokładnie wypełnić dane rodzica/opiekuna, oraz dziecka. Bardzo ważne jest poprawne wpisanie daty urodzenia dziecka
  • Prosimy dołączyć zdjęcie lub skan pisemnej zgody o treści "Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) w półkolonii w terminie (** - ** .08.2022), data i podpis"
  • Warunkiem udziału dziecka w półkolonii jest zgoda rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych
  • Po otrzymaniu zgłoszenia do rodziców zakwalifikowanych dzieci zostaną przesłane dokumenty do uzupełnienia i dostarczenia do organizatora - instrukcja będzie w treści wiadomości.

Zapraszamy do wspólnego wypoczynku!

FORMULARZ DO ZAPISÓW PONIŻEJ

 

 

Запрошуємо дітей 5-17 років до участі у літніх інтеграційних таборах! Участь дітей абсолютно безкоштовна. Для того, щоб дитина взяла участь у денному таборі, необхідно надіслати заявку через форму нижче. Батьки обраних дітей отримають відгук на електронну адресу, вказану в заявці. Черговість подання заявок визначає прийняття. У наступних таборах пріоритет надається дітям, які раніше не були в нашому денному таборі. На час перебування в таборі діти будуть застраховані.

Денний табір проходитиме у Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 на al. Focha 40, у Кракові (біля лугів). Біля холу є велика автостоянка, якою ви можете скористатися, забираючи та висаджуючи дітей. Найближча зупинка: Instytut Reumatologii.

У серпні 2022 року ми організуємо аж 4 перебування. Кожне перебування триває з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00 (виняток становить третє - воно триває з 16 по 19 серпня).

Програма денного табору дуже приваблива та різноманітна. Будуть спільні гімнастика, мистецькі заняття, ігри та заняття для дітей, спортивні заходи, психологічні майстерні та екскурсії. Ми будемо вчитися і розважатися кожен день! Учасники забезпечуються обідом та вечерею. Заняття будуть проходити в залі, а за гарної погоди також на свіжому повітрі.

Інформація, необхідна для реєстрації дитини:

  • Уважно заповніть дані батьків/опікунів і дитини. Дуже важливо правильно ввести дату народження дитини.
  • Додайте, будь ласка, фото або скан письмової згоди «Даю згоду на участь моєї дитини (ім’я та прізвище) у таборі з денним перебуванням в термін (** – ** .08.2022), дата та підпис».
  • Умовою участі дитини в таборі з денним перебуванням є згода батьків/опікунів на обробку персональних даних.
  • Після отримання заявки батькам кваліфікованих дітей будуть надіслані документи для заповнення та доставки організатору – інструкції будуть у тексті повідомлення.

Запрошуємо відпочити разом!

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА НИЖЧЕ

 

 

Letnie Półkolonie Integracyjne

Інтеграційний денний табір

Dane osobowe rodzica/opiekuna
Особисті дані одного з батьків/опікуна

Dane dziecka (uczestnika)
Дані дитини (учасника)
Administratorem w/w danych osobowych jest Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych z siedzibą w Krakowie przy al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: mkr@halacracovii.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, dotyczącej korzystania z oferowanych przez nas półkolonii, w tym także w celu realizacji obowiązków księgowo – rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w półkolonii. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na naszej stronie www.halacracovii.pl w zakładce „kontakt”. ***** Адміністратором вищезазначених персональних даних є Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych зі місцезнаходженням у Кракові за адресою: al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków. З Адміністратором можна зв’язатися за адресою місцезнаходження або електронною поштою: mkr@halacracovii.pl.
Персональні дані оброблятимуться з метою укладення та виконання договору щодо використання денних таборів, які ми пропонуємо, в тому числі для здійснення бухгалтерського обліку та зобов’язань щодо бухгалтерського обліку (ст. 6 (1) (b) і (c) "RODO").
Надання особистих даних є добровільним, але необхідним для участі у денному таборі. Детальну інформацію про обробку ваших персональних даних можна знайти на нашому веб-сайті www.halacracovii.pl у вкладці «контакти».

Wyrażam zgodę na wysyłanie do mnie drogą elektroniczną na mój adres e-mail informacji organizacyjnych, dotyczących zajęć, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. ***** Даю згоду на надсилання в електронному вигляді на мою електронну адресу організаційної інформації щодо проведення занять, відповідно до ст. 6 сек. 1 л. "RODO".
Wyrażam zgodę na udostępnienie w/w danych osobowych partnerom administratora danych celem przedstawienia sprawozdań z działalności statutowej. ***** Я даю згоду на розкриття вищезазначених персональних даних партнерам контролера даних з метою подання звітів про статутну діяльність.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, w tym informacji dotyczących ofert zajęć sportowych oraz innych realizowanych przez nas przedsięwzięć. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana ***** Я погоджуюся отримувати за допомогою електронних засобів на надану адресу електронної пошти комерційну інформацію в розумінні Закону від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг, включаючи інформацію про пропозиції спортивних заходів та інших реалізованих нами проектів. Згода є добровільною і може бути відкликана в будь-який час
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas odbywających się zajęć półkolonii, przez Administratora danych osobowych, tj. Fundację Centrum Inicjatyw Sportowych oraz partnerów - współorganizatorów półkolonii, w celu promocji działalności. ***** Я даю згоду на обробку, в тому числі оприлюднення мого зображення / зображення моєї дитини, зробленого під час роботи денного табору, Розпорядником персональних даних, тобто Фундацією «Центр Спортивних Ініціатив» та партнерами – співорганізаторами денного табору, з метою сприяти діяльності.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii dotyczących stanu mojego zdrowia/ stanu zdrowia mojego dziecka w celu bezpiecznego udziału w zajęciach organizowanych przez Administratora – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. ***** Даю згоду на обробку даних спеціальних категорій щодо мого здоров'я / стану здоров'я моєї дитини з метою безпечної участі в заняттях
організований Адміністратором - відповідно до ст. 9 сек. 2 літ. "RODO"