WYNIKI

TWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ POPRZEZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OFERTY SPORTOWEJ ( W TYM WYDARZEŃ SPORTOWYCH) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RÓWNIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z WYKARZYSTANIEM INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMK:

ZAŁĄCZNIKI:

Aktualizacje oferty proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@halacracovii.pl
Po zatwierdzeniu aktualizacji proszę dostarczyć wersję papierową (podpisaną przez osoby uprawnione) na adres

Hala 100-lecia KS Cracovii 1906
Centrum Sportu Niepełnosprawnych
al. Marszałka Ferdinanda Focha 40
30-119 Kraków
pokój nr 2|07 - w godzinach 10:00 - 16:00